Ali je ocena tveganja v vašem podjetju ustrezna?

Vsak skrben delodajalec ima urejen dokument, ki mu strokovno rečemo tudi ocena tveganja. S podpisom tega dokumenta potrdimo, da izvajamo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje optimalne varnosti na delovnem mestu. In zakaj je potrebna ocena tveganja? V prvi vrsti s tem dokumentom izkazujemo svoje zagotovilo, da so upoštevani vsi normativi predpisani v zakonih s tega področja. Dobro jo je imeti shranjeno ob vsej ostali pomembni dokumentaciji, saj vas bodo inšpektorji zagotovo prosili, da jo pokažete ob vsaki kontroli. Pazite, kazni so lahko zelo visoke.

Zakaj je potrebna ocena tveganja in kje jo dobimo?

Načeloma je ocena tveganja nekaj kar lahko vsak delodajalec napiše povsem samostojno. V primerih, kjer je izdelava tega dokumenta lahko bolj zapletena, se delodajalci po navadi iz preventivnih razlogov obrnejo na zunanje strokovne službe. Pri tem je potrebno biti pozoren le na to, da ima podjetje, ki takšen dokument izda, dovoljenje za delo po ZVZD-1. Z drugimi besedami, strokovne službe morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu ter imeti pridobljeno dovoljenje za delo.

Postopek je lahko zelo zapleten

Ocena tveganja je pravzaprav le potrditev, da določeno podjetje izvaja vse potrebne preventivne ukrepe na področju varnosti ter zdravja pri delu. Postopek s katerim se izvede ocena tveganja se po navadi zgodi v več fazah. Strokovnjak bo skozi postopek na podlagi prepoznavanja nevarnosti na delovnem mestu ovrednotil njihovo rizičnost ter jih prednostno razvrstil glede na verjetnost in posledice, ki jih ta prinaša. V naslednjem koraku mora še opredeliti načrt za celovito izvajaje varnostnih ukrepov s katerimi bodo tovrstna tveganja zmanjšana na minimum. To v praksi pomeni, da je pri pripravi tega dokumenta zelo pomembno odkrivanje in identifikacija nevarnosti, ki se sicer lahko razlikujejo glede na svoj izvor. Primeri nevarnosti so denimo toplotna, mehanska in električna. Prav tako se v industriji pogosto pojavijo nevarne snovi.

Ta vnos je bil objavljen v Razno z značkami , , . Zaznamek za trajno povezavo.