Ustno prevajanje se danes veliko uporablja

Ustnemu prevajanju pravimo tudi tolmačenje. Uporabljamo ga pri različnih simpozijih, sejmih, konferencah in različnih predstavitvah. Ločimo različne oblike ustnega prevajanja. Najbolj pogosto delimo ustno prevajanje na simultano in konsekutivno. Lahko pa uporabljamo tudi ustno prevajanje pri gluhonemih .

Simultano prevajanje potrebuje tudi dodatno opremo.

To pomeni, da moramo imeti slušalke, mikrofone in dodatne kabinete za prevajalce. Prevajalec istočasno prevede in se na ta način prihrani na času. Simultano prevajanje se večinoma uporablja na konferencah, ko je prisotno veliko ljudi in se prevaja v določen jezik za vse ljudi hkrati. Med prevajanjem je prevajalec v posebnem, ločenem prostoru. Pravimo jim opremljene kabine za tolmače. Ker je tako ustno prevajanje zelo zahtevno sta vedno dva tolmača hkrati. Tu se zahteva visoka stopnja koncentracije, prevajanje poteka zelo hitro zato se tolmača na določen čas menjujeta. Udeleženci imajo nameščene slušalke in prevod poteka v zelo kratkem času. Na slušalkah si morajo slušatelji tudi poiskati določen kanal.
Konsekutivno prevajanje opravlja samo en prevajalec. Uporablja se ga pri manjšem številu ljudi. Največkrat ga srečamo pri notarjih, odvetnikih,… Prevajanje poteka v premorih v izbrani jezik. Ta premor naredi govorec sam in počaka, da tolmač opravi prevod.
Če si želimo postati ustni prevajalec oziroma tolmač se moramo za ta poklic izšolati. To je poklic, ki ga v današnjem času vedno bolj potrebujemo in je zato zelo iskan. Nikoli ne bomo ostali brez dela in s tem brez zasluška.

Ta vnos je bil objavljen v Prevajanje. Zaznamek za trajno povezavo.